- Komerční sdělení-svět ženy

LANXESS zařazen na seznam společností úspěšně snižujících uhlíkovou stopu

časopis

Společnost LANXESS, která vyrábí speciální chemikálie, získala ocenění „Energy Conservation and Emission Reduction Effectiveness Award“ a byla zařazena na seznam „2022 Chinese Company Carbon Neutrality Performance List“, který inicioval Yicai a Výzkumný ústav na Šanghajské univerzitě Jiaotong. Ocenění bylo uděleno díky vynikajícím výsledkům společnosti v oblasti úspor energie, snižování emisí uhlíku a technologických inovací.

Abychom zastavili změnu klimatu, musí naše společnost dosáhnout uhlíkové neutrality. Tento proces však vyžaduje vytrvalé kolektivní snahy. Usilujeme proto o dosažení vlastní uhlíkové neutrality a zároveň společně s našimi dodavateli a zákazníky podnikáme další kroky směrem k uhlíkově neutrálnímu dodavatelskému řetězci. Pevně věříme, že udržitelný rozvoj může vytvářet dlouhodobou přidanou hodnotu,“ řekl Ming Cheng Chien, prezident společnosti LANXESS pro asijsko-pacifickou oblast.

Další podpora snižování emisí uhlíku v dodavatelském řetězci v rámci „zelené koncepce“

Společnost LANXESS dlouhodobě věnuje velkou pozornost otázkám klimatu. V roce 2019 si stanovila plán, podle kterého se do roku 2040 stane klimaticky neutrální ve výrobě a také ve zdrojích energie. Tento plán je podpořen řadou ekologických opatření a zahrnuje jasný postup: realizaci projektů s výrazným snižováním emisí a urychlení technologických a procesních inovací.

Kromě toho se společnost LANXESS snaží posunout dále na cestě ke snižování emisí uhlíku tím, že přebírá „ekologickou odpovědnost“ a podporuje společné snižování emisí uhlíku v rámci dodavatelského řetězce. Společnost si v roce 2022 stanovila, že její dodavatelské řetězce budou klimaticky neutrální do roku 2050.

Pro splnění tohoto náročného cíle musela společnost LANXESS nejprve detailně zmapovat, jak ostatní společnosti z různých průmyslových odvětví snižují svou uhlíkovou stopu a na základě vybraných přístupů poté stanovit efektivní metodu praktického naplňování podnikového cíle celkové uhlíkové neutrality. Přípravný proces trval téměř půl roku a zahrnoval dotazníkové šetření, rozhovory s firmami, expertní hodnocení, monitorování zpráv a další analytické aktivity.

Ekologická odpovědnost zahrnuje nejen nepřímé emise, zejména z nakupovaných surovin, ale také emise z logistiky a koncových výrobků. Do roku 2030 mají být emise sníženy o 40 % oproti roku 2015, a to z 27 000 na 16 500 kilotun CO2. Pro dosažení tohoto cíle zahájila společnost LANXESS také program „Net Zero Value Chain“. Tato strategie směřující ke klimatické neutralitě v celém dodavatelském řetězci plánuje efektivní přechod na udržitelné suroviny, „zelenou“ logistiku a klimaticky neutrální portfolio výrobků.

Porotu zaujal také vývoj nástroje „Product Carbon Footprint Engine“, který automaticky vypočítává uhlíkovou stopu výrobků společnosti. Program využívá existující údaje z různých obchodních jednotek a vypočítává vyprodukované emise. Zahrnuje emise skleníkových plynů vzniklých během výroby, emise specifické pro daný výrobek související s výrobními surovinami, energii, provozní materiály, dopravu a emise z likvidace odpadu.

Inovace v Číně jsou hnacím motorem udržitelné budoucnosti

S cílem podpořit udržitelný rozvoj na čínském trhu otevřela společnost LANXESS v červnu 2021 v Šanghajském chemickém průmyslovém parku (SCIP) Centrum pro vývoj aplikací pro oblast APAC (AADC), které podporuje místní inovační snahy. O necelých šest měsíců později AADC podpořilo renovaci chodníku v centrální zahradě Innogreen a úspěšně vyřešilo jeho problém s blednutím. Pigmenty oxidu železitého dodané společností LANXESS jsou ekologicky šetrné a bylo za ně závodu společnosti v Ningbo v roce 2018 uděleno ocenění „National Green Plant“.

Kromě udržitelných nízkouhlíkových technologií urychluje společnost LANXESS přechod na ekologickou výrobu tím, že buduje nový energetický systém v Číně, v němž převládá „zelená“ energie. Do září 2022 její závod v Liyangu dokončil první projekt získávání „zelené“ elektřiny a podíl využívané obnovitelné energie dosáhl přibližně 50 % celkové roční spotřeby elektřiny. Očekává se, že tento projekt sníží emise oxidu uhličitého o tisíce tun.

Spojením dvou klíčových aspektů – „inovace“ a „ekologie“, navíc získává společnost LANXESS významné trvalé obchodní výhody. Nedávno se umístila na prvním místě v Dow Jonesově indexu udržitelnosti (DJSI) pro Evropu v kategorii „Chemikálie“ se ziskem 85 bodů ze 100 možných. Ve světovém indexu DJSI se umístila na druhém místě.

- Reklama -spot_img
- Komerční sdělení -časopis

Redakce doporučuje

Články autora